Forbina 40 Fly
Præsentation    Plantegninger    Tekniske data    Standardudrustning    Galleri


Flybrigde


Salon & agterdæk


Pantry & kabiner